Dünyada Kaç İnsan Irkı Vardır? Özellikleri Nelerdir?


Yazının altında acelesi olanlar için özet bilgi mevcut, ama biz yine de hepsini okumanızı öneriyoruz :)

Her canlı türünde olduğu gibi insanoğlu da birden çok türü barındırır. Hatta bu ırklardan doğan farklılıklar kimi zaman kavgalara kimi zaman savaşlara neden olmaktadır. Fakat bu kavgaların tümü yersizdir ve bilimsel olarak bir ırkın bir ırka üstünlüğü yoktur. Biz de bugün Bilim Ayısı'nda araştırmalara göre Dünya'da kaç ırk olduğunu ve biyolojik olarak ırk kavramının tam olarak ne anlama geldiğini anlatıyoruz.ırk çeşitleri, insan ırkları

Dünya'da Kaç İnsan Irkı Vardır?

Araştırmacılara göre, bile Dünya üzerindeki milyarlarca insanı belirli ırklarla sınıflandırmak son derece güç bir iştir. Bu nedenle de bu başlık altındaki işler genellikle kabataslak ve bilgileri genel bir şekilde ele alarak yürümektedir. Elde edilen istatistiklere göre, insanların %43'ü sarı, %33'ü beyaz, %24'ü siyah olduğu görülmektedir.

İnsan ırkları, farklı koşullarda yaşayan insanların değişime uğraması ve kendine has özellikler ortaya çıkarmasıyla oluşmuştur. Bu ırk grupları, fiziksel özelliklerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Ayrıca bu gruplandırma işlerinin incelendiği bilim dalına antropoloji deniyor.


Kafatası Yapısına Göre Irklar

Kafatasına göre guplandırmada, kafanın kesit alanının (tepeden) görünüşünün ele alınmasıyla gruplar oluşturulur. Bu temel gruplar ve özellikleri şunlardır:
1- Dolikosefal (Uzun kafa)
2- Mezosefal (Orta kafa)
3- Brakisefal (Kısa kafa)


Yeryüzünde Yaşayan Temel İnsan Tipleri

1- Australoid

Avustralya'da yaşayan yerliler ile çevre adalarda yaşayan insanlar ve Hindistan'ın güney bölgesindeki insanlar bu gruba girerler. Bu ırktaki insanlar genellikle dalgalı saçlara, düz bir burun yapısına, koyu bir ten rengine ve son olarak çıkık bir çene düzenine sahiptirler.


siyahiler, kızılderililer, insan ırkları
2- Negroid (Siyahi)

Bu ırkın en dikkat çekici özellikleri ten renklerinin siyah olması, saçının kıvırcık olması ve burnun yassı bir şekile sahip olmasıdır.


siyahi insanlar ve özellikleri
3- Monogloid

Moğollar, Çinliler, Eskimolar, Kızılderililer, Japonlar bu ırkı oluştururlar. Bu ırkın ayırt edici özellikleri, bu ırk grubudaki insanların saçlarının siyah, elmacık kemiklerinin çıkık bir yapıda, göz kapaklarınınsa şişik olmasıdır.


insan ırklarının özellikleri, kızılderililer4- Nordik

Bu insan ırkı uzun boylu, sarışın, büyük olaslıkta mavi gözlüdür. Tüm Dünya'ya yayılmadan önce, tarih sahnesinde ilk ortaya çıkış yerleri Kuzey Avrupa'dır.


5- Akdeniz Grubu

İskoçya'dan İtalya'ya, Kuzey Afrika topraklarından da Hindistana'a kadar giden bu bölgelerde yaşayanlar çoğunlukla bu ırk grubundandır. Genel morfolojik (dış görünüş) özellikleri sıralayacak olursak bunlar başlıca orta boy, uzun baş, kısa yüz ve koyu renkte göz rengi.


6- Alpin Tip

Fransa, Orta AVrupa ve Rusya bölgelerinde çoğunlukta olan bu insanlar kısa boylu, geniş başlı ve düz saçlıdır.


İskelet Yapısına Göre Irklar

Uzman araştırmacılara göre iskelet yapısına göre, Dünya'da 5 temel insan türü vardır ve diğer tüm iskelet yapıları bu ırklardaki bireylerin değişime uğraması veya diğer ırklardan girdiği bireylerle melez ırklar oluşturmalarıdır.


1- Caucasoid (Kafkas ırkı)

 Bu ırk Kafkasya, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Anadolu ve Hindistan topraklarını içine alır. Bu ırkın başlıca özellikleri düz yüz, yüksek alın, ince dudaklar, öne çıkık ve dar burun, dalgalı saç, vücütta tüy miktarının fazla olması, beyaz ile kahverengi göz rengi gibi özelliklerdir.


2- Mongoloid (Moğol ırkı)

Çin, Japon, Eskimo, Ainu ve Kızılderililerden oluşan bu ırk ailesi, sarı deri rengi, yüz ve vücuttaki tüylerin seyrek olması, yuvarlak yüz, çene kemiklerinin çıkıklığı, kaş kemerlerinin az gelişmişliği, basık burun ve yüz, kısık gözlülük, şişik göz kapakları ve düz siyah saçlarıyla kendine has bir görünüm ortaya çıkarıyor. En can alıcı nokta ise erkek ve dişilerin dış görünüşleri diğer ırklarda olduğundan çok daha fazla birbirine benzerlik göstermesidir.


3- Congoid (Kongo ırkı)

Afrika’da yaşayan siyahiler ve kısa boylu pigmelerini bünyesinde barındırıyor. Çok koyu deri rengi, kıvırcık saçlar, seyrek tüylenme, kısa bir baş, çıkık bir çene, genişçe büyük bir burun, kalın dudaklar, az gelişmiş çene ve dar kalça kemeri.


4- Capoid ırkı

Afrika’da yaşayan Congoid ırkı dışındaki diğer bireyleri kapsayan ırktır. Çok uzun boy, kahverengi- siyah renk arası deri rengi ve kadınların kalça kısmında yüksek miktarda yağlanma bu ırka ait özelliklerindendir. Bu ırka ait en bilinir örnek Buşmanlar adındaki topluluktur.


5- Avustralya ırkı (Australoid)

Avustralya ve çevredeki takım adalarında yaşayan insan topluluklarını barındırıyor. Avustralya ve çevresindeki adaların iklimleri birbirinden farklı olduğu için insanlar çok farklı adaptasyonlar geçirmiştir. Bu nedenle bu ırkın özellikleri diğer ırklar gibi sabit değil. Elbette bir ortak nokta bulunuyor. Açık deri rengi ve geniş burun da bu ortak noktalarından en çok rastlananıdır.


kaç insan ırkı vardır, insan ırklarının çeşitleri

Irk Nedir?

Kısaca tanımlayacak olursak "ırk" kelimesi, bir türün yalıtılmış (izole) veya hala yalıtılmaya devam eden alt topluluklarıdır. Mesela, Küre Dağları'nın güneyinde ve kuzeyinde yaşayan arıları ele alalım. Küre Dağları bu canlılar arasında Küre Dağları gibi coğrafi yapılar veya yapay etkenler bariyer görevi yapar ve bu canlılar hiçbir şekilde çiftleşemezlerse ayrı biyolojik ırklar olarak görülürler. Bu olaya evrimsel izolasyon denir. Irk, evrimsel süreçte yeni türlere dönüşüp farklılaşmak için geçilen ilk aşamadır. Irklar, en başta ayrı türlerden değillerdir. Fakat Küre Dağları örneğinde de gördüğünüz gibi aralarında bir engel olduğu için çeşitli koşullarla başa çıkıp hayatta kalmak zorunda olurlar. Bunun sonucunda da farklı bir tür meydana getirme yeteneğine sahip canlı toplulukları oluşmuş olur. Eğer bu şartlar sabit kalırsa yani bahsi geçen canlı toplulukları farklı bir ırk gibi yaşamlarının sürekliliğini sağlarlarsa çok uzun zamanlar sonrasında farklı bir tür (bazen evrimleşme miktarına göre "alt tür" de oluşabiliyor. Yani bu canlı bambaşka bir tür yerine önceki halinden biraz daha farklı özelliklere sahip oluyor) evrilmiş olur. Eğer o bahsettiğimiz doğal veya yapay engel kalkarsa ve artık o gruplar ırk olarak görülmezler ve tek türün tek ırkı olarak kabul edilirler.

Ayrıca bu izolasyon adını verdiğimiz faktör sadece coğrafi etkenlerden ibaret değil. Aynı biçimde mekanik izolasyonlar da vardır. Aynı türden canlıların üreme organlarının şekillerinin birbirine uymaması buna örnek olarak gösterilebilir ve bunun sonucunda da bu iki canlının farklı ırklar olduğu söylenebilir. Başka bir izolasyon çeşidi de davranışsal izolasyondur. Kuşlar öterek eşlerine üreme çağrısı yaparlar. Fakat bazı kuşlar daha farklı ses çıkaran kuşu kendine eş olarak seçerler ve böylece davranışsal izolasyon başlar. Tabiatta daha birçok izolasyon çeşidi vardır. Fakat biz size bunlardan birkaçını sunduk. Özetle, genlerin birbirine girmesi olayında, yani üreme olayında ayrışmaya ve başkalaştırmaya sebep olan her etken izolasyonu yaratan bir bariyer olarak görülür.

Irk adı verilen kavram son derece değişken bir yapıdır. Çünkü daha önce bahsettiğimiz izolasyona neden olan bariyerler etkisini kaybedip ortadan kalktıktan sonra ırk kavramı da ortadan kalkmış olur. Irk kavramı canlı topluluklarının bir bariyerle karşılaşıp ayrışmaları sonucunda ortaya çıkmış "geçici" diyebileceğimiz bir tanıma sahiptir.

"Irk son derece dinamik ve geçici bir yapıdır." perspektifinden baktığımız zaman bu çağda bariyerle karşılaşmış ve tek başına yaşayan kabileler dışında hiçbir biyolojik ırk yoktur. Yani Türk, Alman, Japon, Fransız vb. biyolojik açıdan ırk sayılmıyor. Elbette insanlık, yaşam serüveninde türlü bariyerle karşılaşmıştır. 

İnsanoğlunun ilk evrildiği bölge kabul edilen Afrika'yı gerisinde bırakarak Dünya'ya yayıldığı son 100.000 yıl içerisinde birçok defa izole edici bariyerlerle karşılaştığı için bu farklı ten renkleri, farklı gözler, farklı kemik yapıları ve hatta farklı kültürler ortaya çıkmıştır. Fakat Dünya en başından günümüzün rahat şartları altında başlasaydı "ırk" kavramı denilen bir şey kesinlikle ortaya çıkmayacaktı.


Özet

İnsanoğlu yaşam serüveni boyunca birçok engelle karşılaştığı için çeşitli insan ırkları ortaya çıkmıştır. Dünya üzerinde ten rengi, saç rengi ve şekli, göz rengi, burun yapısı, kemik sistemi yapısı gibi fiziksel özelliklerde farklılıkların olmasının sebebi farklı yaşam şartları ve farklı bölgelerde yaşayan insanların birbirlerine ulaşamayıp çiftleşememeleridir. Bu olaya da bilimsel olarak "izolasyon" adı verilmektedir.

Birçok izolasyon çeşidi arasından başlıca coğrafi (habitat), zamansal, mekanik, davranışsal ve gametik izolasyon çeşitleri diğerleri arasından en çok bilinenleridir. Tabi ki de bu durum sadece insan değil tüm canlılar için geçerlidir. Aynı türdeki canlıların çiftleşmelerini önleyen herhangi bir bariyer, izolasyon yaratabilir. Bunun sonucunda da farklılaşmalar başlar ve "ırk" kavramı ortaya çıkar; fakat bu engel ortaadan kalktığı zaman ırk kavramı artık olmayabilir. 


Yorum Bırakmayı Unutma Lütfen :)

Yorumların bizim için değerli. Yazıyı okuduktan sonra yorum yaparak Bilim Ayısı'nın içerik kalitesine katkıda bulunabilirsin. Bu sayede biz de daha kaliteli içerikleri seninle daha hızlı paylaşabiliriz.

Sol üst köşedeki oka tıklayarak Anasayfa üzerindeki sosyal medya ikonlarından sosyal medyada bizi bulabilir ve ilgi çekici paylaşımlarımızı takip edebilirsin.

E-posta ile abone olarak yayınladığımız yeni içeriklerden ücretsiz haberdar olabilirsin.Aklına takılan ve senin için araştırıp yayınlamamızı istediğin ne varsa yoruma konusunu bırakabilir ya da anasayfadaki "İletişim" menüsünden bize ulaşabilirsin.

KAYNAK

https://evrimagaci.org/irklar-ve-izolasyon-biyolojik-olarak-irk-nedir-683
https://www.bilgiustam.com/kitalararasi-irklarin-fiziksel-ozellikleri/             
http://www.renklinot.com/kultursanat/faydali-bilgiler/dunyada-kac-cesit-insan-irki-vardir.html#Insan_Irklari
 

     

Yorumlar

 1. Yer yüźünde 4 ana ırk vardır. Dört denizden yaratılmıştır .

  YanıtlaSil
 2. İnsan dışındaki türlerde farklılaşma, çifteşme ve üreme karakterini tamamen değiştirmiş olmasına rağmen, bu durum insanda geçerli değildir. Sebebi nedir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Üreme özellikleri türler içerisinde farklılık göstermez. Sizin bahsettiğiniz evrim olmalıdır. Örneğin sulak bölgede yaşayan canlılar üreme hücrelerini dışarıya bırakırken karasal bölgelerde iç döllenmenin görülmesi evrimin getirisi olan bir farklılaşmadır. Ama belirli bir tür içinde üreme tipinde bir farklılık söz konusu olamaz. İnsanda bahsettiğimiz *ırk* kavramı evrilme gibi bir şey değildir. Buradaki farklılaşma, çevreye göre şekillenen özelliklerin genetiğe yansımasıdır ama *tür* değişimi değildir.

   Sil
 3. oldukça açıklayıcı , mantıklı, bilgilendirici. çok beğendim

  YanıtlaSil
 4. Sayfanı bu yazı sayesinde keşfettim. Gerçekten bilgilendirici olmuş.

  YanıtlaSil
 5. Ayrıntılı ve bilgilendirici bir sunum olmuş

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Sosyal Medyada Takip Et!