Berlin Duvarı Neden Yıkıldı!

Berlin Duvarı

Yapılışı ve Yıkılmasının Sebepleri

         Berlin Duvarı, Doğu Almanya’daki Alman vatandaşlarının Batı Almanya’ya kaçmasını önlemek için 13 Ağustos 1961 yılında Berlin’de yapımına başlanılan bir duvardır. Avrupa’da yıllarca “Utanç Duvarı” olarak anılmıştır. Batı Berlin’i kuşatan bu betondan sınır, 9 Kasım 1989’da Doğu Almanya’nın, Batı Almanya’ya gitmek isteyen vatandaşların gidebileceğini açıklamasından sonra tüm tesisleriyle birlikte yıkıldı.


berlin duvarı neden yıkıldı

         2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya savaşı kaybedince ve başkent olan Berlin işgal kuvvetleri tarafından Amerikan, Fransız, İngiliz ve Sovyet bölgesi olarak dörde ayrıldı. Kısa süre sonra Batı ittifakı yönetimleri birleştirdi fakat Doğu yönetimindeki Sovyetler Birliği bu birleşmeye karşı çıktı. Böylece ülke Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Batılı işgal güçleri Sovyetlere karşı Almanya’yı yeniden inşa edip komünizm karakolu kurmayı amaçladı. Sovyetler de bu karakol kurma girişimine karşı yeni bir rejim kurmayı amaçladı. Ekonomisi sosyalizme dayanan, siyasi yönetimi otoriter olan Doğu Almanya’dan Batı Almanya’ya kaçışlar büyük ölçüde Berlin’den yapılıyordu. Doğu ile Batı Almanya arasındaki katı sınır 1952’de çizilmişti. Doğudan Batıya kaçışlar gün geçtikçe artıyordu. Zamanla örülen teller ve mevzuat değişiklikler de bu kaçışları engelleyemez. Bunun üzerine kaçışları önleyici bir duvar örme fikri ortaya atıldı. Sovyetler Birliği de Batı Berlin’i Doğu Almanya içerisinde bir fesat yuvası, kapitalizmin kalesi, karşı propaganda noktası olarak gördüğü için Berlin Duvarı örme fikrini çözüm olarak gördü.
  
        Duvar, Doğu Almanya’nın içinde ABD mandasında kapitalist Batı Berlin’i çevrelemek için Doğu Almanya meclisinin kararıyla 12-13 Ağustos 1961’de bir gece içerisinde örülmüştür. Bu duvarın planları tamamen gizlilik içerisinde gerçekleşmiştir.
         
        1961’de Berlin Duvarı’nın yerine önce sadece basit bir tel örgü çekilmişti. Sonra adı Batı Almanya’da “Utanç Duvarı” olarak bilinen Berlin Duvarı kuruldu ve bu tel örgü duvarın üstünde yeniden yerini aldı. Doğu ve Batı Almanya arasındaki duvar, biri 3,5 diğeri 4,5 metrelik iki çelik parçadan oluşuyordu. Doğu tarafına bakan duvar, kaçmaya çalışan insanların kolay görünmesi için beyaza boyanmıştı. Ama diğer tarafı, yani Batı Almanya’ya bakan taraf ise grafitti ve çizimlerle doluydu. Ayrıca Doğu Almanya kısmında duvar boyunca yerde çelik kapanlar ve mayın tarlaları bulunuyordu ve polisler, köpekler arama halindeydi. Fakat bunlara rağmen 5 bin kişi evden yaptığı balonlarla veya tünellerle kaçmayı başarmıştı.

        Berlin Duvarı’nı aşmak isterken can verenlerin sayısı hala kesin olarak bilinmemekle beraber en az 86, en fazla ise 238 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Duvar boyunca yaşamını yitirenleri anımsatan pek çok küçük anıta rastlamak mümkündür.
Doğu Alman Hükümeti, bu duvarı kapitalist Batı’ya karşı bir kalkan olarak göstermiştir. 1989’un başlarında Alman Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti isteyen Doğu Almanya vatandaşlarının diğer Doğu Bloğu ülkelerine geçiş yapabileceğini açıkladı ve bunun üzerine birçok Doğu Alman vatandaşı Polonya, Çekoslovakya gibi ülkelerin başkentine akın etti.

Doğu Alman Hükümeti, duvarın kaldırılmasını onaylamıştı ve 9 Kasım 1989’da bu kararı halka açıkladı. Ayrıca aldığı önlemleri de ortadan kaldırmıştı. Duvarın her iki bloğun tarafından insanlar birikti. Her iki Almanya tarafından yakınlaşan insanlar duvarın üzerinde buluştular. Duvar resmi olarak 13 Haziran 1990’da yıkıldı. Bu duvarımın yıkımıyla beraber Almanya’da yönetim birliği sağlandı ve ayrılıklar bertaraf oldu.KAYNAKÇA


  


Yorumlar

Sosyal Medyada Takip Et!