Dünya Üzerinde En Çok İnanılan 10 Din!

Dünya üzerinde çeşit çeşit insan yaşamını sürdürüyor. Her birinin birbirinden farklı düşünce yapıları var ve bu yüzden insanlar farklı dinlere inanıyorlar. Şimdi gelin ve araştırdığımız verilerin sonucunda oluşturduğumuz en çok inanılan 10 din listemize bir göz atalım.

hristiyanlık, müslümanlık, islam, budizm, hinduizm


Hıristiyanlık

2.1 milyarlık nüfusuyla kökeni Ortadoğu'ya kadar dayanan Dünya üzerindeki en yaygın tek tanrılı dindir. Hıristiyanlık dinine mensup insanlar yaygın olarak Avrupa, Amerika, Güney Afrika ve Avustralya kıtalarında bulunmaktadırlar. Hıristiyanlar, Hz. İs'nın "Mesih" olduğuna inanırlar. Yani Hıristiyanlara göre Hz. İsa, Tanrı'nın oğludur.

İslam

1.3 milyar nüfusuyla İslamiyet, Dünya'daki en yaygın 2. din olarak listemizde yerini alıyor. İslam dini inancı, Hz.Muhammed aracılığıyla 7. yüzyılda yayılmaya başlamıştır. Müslümanlar Ortadoğu, Kuzey ve Orta Afrika, Batı ve Güneydoğu Asya ve Balkanlar'da yaygındırlar. Fakat Avrupa, Avustralya ve Amerika Kıtaları'nda da azımsanyacak miktarda fazla Müslüman yaşamaktadır.

Hinduizm

1 milyarlık nüfusuyla Hinduizm, Hindistan ve çevresinde yaygındır ve bilinen en eski dinlerdendir. İslam'da doğuştan gelen peygamberlik, Hinduizm'de sonradan kazanılır.

Budizm

Budizm, Dünya'daki kötü duyguların giderilmesinin yollarını gösteren öğretiler topluluğudur. Farklı düşünce şekillerine göre Budizm, bir din veya bir felsefedir. Budizm'in Dünya üzerinde 708 milyon nüfusu vardır.

budizm


Sihizm

16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan'da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan bir dindir. Bu insan kaynaklı din, 1500'lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Sihizim dinine inananlar, "Sih" olarak isimlendirilir. Bu farklı dininin temel inancı, tek yaratıcının olmasıdır. Sihizm'in Dünya üzerinde 23 milyondan fazla nüfusu vardır.

Musevilik (Yahudilik)

Varlığını sürdüren ilahi kaynaklı dinlerden, inananı en az olan tek tanrılı dindir. Yahudilik, en eski ilahi kaynaklı din olarak bilinir. Günümüzde Dünya üzerinde 14 milyon Yahudi nüfusu vardır.

Bahailik

19. yüzyılda doğmuş, Dünya'nın hemen hemen her ülkesinde inananı olan bir dindir. Dünya üzerinde toplam Bahai nüfusu 5 milyonun üzerindedir.

Konfüçyüsçülük

Eski Çin ahlakı ve Çin felsefesi sistemi olup başlangıçta bilgin Konfüçyüs'ün öğretilerinden ilerleyerek gelişmiştir. Bu din, Doğu Asya'nın kültürü ve tarihi üzerine büyük katkılar sunmuştur. Konfüüçyüsçülüğün Dünya üzerindeki nüfusu 6.4 milyondur.Cainizm (Jainism)

Cainizm'in bütün Dünya üzerindeki toplam nüfusu 4.2 milyondur. Bu din topluluğu Hindistan'da azınlık durumunda olmakla birlikte ABD, Batı Avrupa ve Afrika'da sürekli genişleyen topluluklar şeklinde varlığını sürürmekte olan Güney Asya kökenli kimine göre bir din kimine göre bir felsefedir.

Şintoizm

Şintoizm, Japonya'nın yerli bir dinidir. Hatta bu din, eskiden Japonya'nın resmi dini ilan edilmişti. Bu dinin şu anki nüfusu 4 milyondur.


"Reenkarnasyon Nedir?" başlıklı yazıya buradan göz atabilirsiniz.

KAYNAKÇA
http://www.yeniakit.com.tr/haber/dunyada-en-yaygin-olan-dinler-hangileridir-167912.html
http://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/dunyadaki-en-yaygin-10-din/55
       
     

Yorumlar

Sosyal Medyada Takip Et!