Ortodoksluk Nedir?

Dünya üzerinde birçok din ve o dinlerin birden çok mezhepleri vardır. İşte biz de bugün sizlere Hristiyanlığın bir mezhebi  olan Ortodoksluk'u, inançlarını ve Katolik ile Ortodoks mezhebinin ayrılışını anlatacağız.


kilise

Ortodoksluk, vahyin ve Meşru Kiliselerin düşüncelerini temel alan bir mezheptir. Ortdoksluk, 11. yy'da Doğu'da başlamıştır. Ortodoks kiliseleri Roma yönetimine karşıdırlar ve Bizansı savunurlar. 1054 yılı Batı ile Doğu Hristiyanlığı arasındaki din birliğinin son bulduğu yıldır.

Ama 1054'ten önce de 9.yy'da ayrılıklar yaşanmıştı. Roma ile Bizans'ın Hristiyanlık anlayışları değişmişti. Ardından yaşanan çift taraflı anlayışsızlık bu mezhep ve fikir ayrılığına neden olmuştu. Böylece Ortodoks ve Katolikler ayrıldı ve Ortodoksluk adıyla yeni bir mezhep ortaya çıktı.

1054 yılı Batı ile Doğu Hristiyanlığının ayrılışının resmi tarihi olduğundan biz ayrılış tarihlerini 1054 kabul edelim. 16 Temmuz 1054 tarihinde Roma, İstanbul patriği Mikhael Kerularios, papa 9. Leo tarafından aforoz edildiğini bir bildirgeyle bildirdi ve bir sonraki gün bir grup piskopos (Ortodokslukta yüksek seviyeli din adamı)  Roma bildirisini yaktı.

Bu olay da tekrardan Batı ile Doğu arasındaki  uzaklaşmayı artırdı ve resmi olarak iki din ayrıldı. Oysaki bu iki mezhepin dinsel törenlerinde ciddi derecede  bir fark yoktu.


haçlı seferleri


1204 yılında İstanbul'un kuşatılmasına neden olan 4. Haçlı Seferi'nde her iki tarafta da bir yakınlaşma girişimi görülmüştür. 1274'de 2. Lyon Konsili'nde Bizans İmparatoru, siyasal nedenlerden dolayı Ortodoks halkının karşı çıktığı bir önerge imzalattı.

Daha sonra gerçekleşen Floransa Konsili'nde mezheplerin yeniden birleşmesi teklif edildi. Fakat Ortodoks halkı bunu kabul etmedi.

Ortodoks Mezhebinin Başlıca İnançları

1- Ortodokslar, Tanrı kavramının yalnızca oğul aracılığıyla babadan kaynaklandığına inanır. Yani Tanrı kavramını bize sadece oğul (Hz.İsa) öğretmiştir ve bunu da baba (Tanrı) sağlamıştır.

hz isa


2- Ortodokslar, papanın otoritesini kabul etmez ve sadece kendi yerel konsillerini kabul ederler.

        Özetlersek, Ortodoksluk mezhebi, inanç farklılarından ve anlayışsızlıktan dolayı ortaya çıkmıştır. Üstün din adamları piskoposlardır. Genellikle Katolikler ile anlaşamamışlardır. 4. Haçlı Seferi'nde  bir yakınlaşma olsa da mezhep birliği sağlanamamıştır.KAYNAKÇA
Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 9, Sayfa 3073

Yorumlar

Sosyal Medyada Takip Et!