Mussolini Hakkında Az Bilinenler!

            2. Dünya Savaşı’nda büyük rol oynayan Musollini, faşizmin babası olarak bilinen bir siyasi liderdir. İşte biz de Musollini hakkında az bilinen ve çok bilinen ne varsa derledik. İşte Musollini hakkında bilinenler.


Mussolini kimdir


1- Bu siyasi liderin tam adı, Benito Amilcare Andrea Musollini’dir

2- 29 Temmuz 1883’te Forli’de doğmuştur.

3- 31 Ekim 1922 - 25 Temmuz 1943 arası İtalya Krallığı’nın başbakanlığını yapmıştır.

4- 23 Eylül 1943 – 25 Nisan 1945 arası İtalyan Sosyal Cumhuriyeti’nin devlet başkanlığını yapmıştır.

5- Devlet başkanlığı yaptığı sürece Duce, yani “Lider” unvanını kullanmıştır.

6- I.Dünya Savaşı’na girme konusuna pek ılımlı bakmamıştır ve bu yüzden de gazetelerden uzaklaştırılmıştır.

7- Musollini, üniversite eğitiminin ardından öğretmenlik yaparak çalışmaya başlamıştır.

8- 1902 tarihinde ise zorunlu askerlik görevinden kaçmak için İsviçre’ye gitti.

9- Askerlikten kaçmak için gittiği İsviçre’den 1904 tarihinde geri döndüğü İtalya’da, İtalyan Sosyalist Partisi’ne katıldı.

10- Katıldığı partinin yayın organı olan “Avanti” gazetesinde çalıştı.


Avanti


11- Sosyalizmi savunan bu adamın daha sonraları düşüncesi değişti ve sosyalist düşüncelerini bir kenara bıraktı. Ardından “faşizm” adını verdiği yeni bir ideolojinin temellerini atmış oldu.

12- Faşizm, Hitler’in savunduğu “Nazizm”e göre daha ılımlı bir ideolojiydi ve sosyalizme biraz daha yakındı.

13- Musollini’nin esas amacı, İtalya’yı dünya milletleri çapında modern bir devlet haline getirmekti.

14- II. Dünya Savaşı’ndaki en büyük yandaşı, başkanı Hitler olan Almanya idi. 1940’ta savaşa girdiğini resmen ilan etti. Kuzey Afrika ve Balkanlar’da Müttefik Devletleri’ne karşı mağlup oldu. Almanya’dan aldığı destek ile işgal ettiği yerlerde uzun süre dirense de İtalya yavaş yavaş gücünü kaybediyordu.

15- Musollini, Almanya’dan çok daha fazla yardım istedi. Fakat beklenilen yardım bir şekilde gelemedi. Bu yüzden Mihver Devletlerin hepsi çöküşe sürüklendi.

16- Mihver Devletler, II. Dünya Savaş’ını kaybettikten sonra, Musollini suçu Almanya’ya yüklemişti.

17- Savaşta İtalya yenilince Musollini, İsviçre’ye kaçmak istedi. Yanında sevgilisi (metresi) Clara Petacci de onunla beraber gitmişti.


Mussolini Clara Petacci


18- Savaşta başarısız olduğu için, Musollini vatan haini kabul edilmiştir ve infaz kararı çıkmıştır. Kaçmaya çalışan Musollini, saklandığı çiftlik evinde metresiyle beraber, İtalyan Mukavemeti’ne mensup savaşçılar tarafından infaz edildi. O evde, Musollini ve metresi için toplamda 5 kurşun harcanmıştır.

19- Musollini, 28 Nisan 1945 tarihinde Milano’da öldürülmüştür.

20- Musollini, yandaşları ve metresiyle beraber Loreto Meydanı’nda, cesetleri halk tarafından linç edilmiş, üstüne tükürülmüş ve istismara uğramıştır. Ardından da hepsi halka açık bir alanda ayaklarından baş aşağı asılmışlardır.Yorumlar

Sosyal Medyada Takip Et!