Mormonluk Nedir?


Hristiyanlığı kendi kurallarına göre yaşayan ve çok da  çağdaş olmayan Mormonlar nasıl yaşamlarını sürdürürler? Mormonluk nedir? İşte merak ettiklerinizin çoğu bu yazıda:


Mormonluk Nedir?, Mormonluk Dini, Mormon, Mormonluk Dini Müridleri, Kutsal Ruh, Joseph Smith, Mormonların Kitabı, Kitab-ı Mukaddes,

Mormonluk (Mormonizm) kavramı, Joseph Smith Jr. tarafından 1830 tarihinde ortaya çıkan, İsa Mesih'in Son Gününün Azizleri Kilisesi ve Brigham Young ile günümüze kadar devam eden dini bir yorumun, geleneksel ve kültürel unsurlarını içermektedir. Hristiyanlık hareketlerinden biridir ve bağımsız din görünümündedir.

Özellikle Mormonluk, İsa Mesih'in Son Gününün Azizleri Kilisesi ile ilgilidir.

"Mormonluk" teriminin kökeni Mormon Kitabı'na dayanır. Bu yüzden kitabın adına dayanarak kurucusu Joseph Smith Jr.'nin ilk  takipçilerine "Mormon" denilmiş ve onların inancına Mormonluk denmiştir.

Mormonluk Nedir?, Mormonluk Dini, Mormon, Mormonluk Dini Müridleri, Kutsal Ruh, Joseph Smith, Mormonların Kitabı, Kitab-ı Mukaddes,
Bu terimin eskiden küçültücü bir nitelik taşıdığı düşünülmüştür, fakat artık öyle algılanmamaktadır.

Mormonluğun ortaya çıkışı, İkinci Büyük Uyanış olarak bilinen dini heyecan döneminde Batı New York'ta 1820'lerde ortaya çıkmıştır.

Kilisenin kurucusu  (Joseph Smith Jr.) peygamber ve dini önder olmuştur. Anlattıklarına göre, Joseph Smith  bir gün Kitab-ı Mukaddes'i (Hristiyanların kutsal kitabı) okuyup dua etti ve ormana gitmek istedi.

Joseph, o gün ormandayken  gökyüzünde parlak bir ışık gördü  ve altında Tanrıyı ve Hz.İsa'yı gördü.

Tanrı, Joseph'e, Hz.İsa'yı işaret ederek "Onu dinle! O benim oğlumdur!" dedi.

Sonra Joseph, İsa'ya hangi kilisenin doğru olduğunu sordu. O da " Hiçbiri." diye cevap verdi.

Daha sonra Joseph, bu durumu köyüne anlattı ve hiç kimse ona inanmadı.

Mormonluk Nedir?, Mormonluk Dini, Mormon, Mormonluk Dini Müridleri, Kutsal Ruh, Joseph Smith, Mormonların Kitabı, Kitab-ı Mukaddes, Ona ve ailesine kötü davrandılar. Sonra   Joseph Smith, bir meleğin ona göründüğünü ve eski çağlarda Amerika kıtasında yaşamış kişiler tarafından yazılan daha sonraları ise gömülen bu Altın Levhaların yerini gösterip ona bunları kendi diline çevirmesini söylediğini, Mormon kitabındaki tanıklığında ifade etmiştir.

1855 yılında 12 kişiyi misyoner faaliyetini yapmaları için çeşitli ülkelere göndermiştir.

İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi üyeleri, Tanrı'nın insanlığa hala konuştuğuna, havari ve pegamberleri çağırdığına ve vahiylerin eski zamanda olduğu gibi günümüzde de gönderildiğine inanmaktadırlar.

Mormonların Tanrı görüşü diğer çoğu hristiyanlar gibi, geleneksel üçlü birlik anlayışını (Teslis) tam olarak  benimsememektedir.

Diğer Hristiyan gruplardan farkları vardır. Onlara göre Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un üç farklı varlık oldğunu ancak eylemde bir bütün olarak yalnızca "Tek Tanrı" olduğunu benimsemekle beraber, Baba kavramı da sık sık "Cennetteki Babamız" olarak ifade edilmektedir.

Mormonlar, günümüzde kendilerinin Hristiyan olduklarını ve İsa Mesih inancının yeni ve en doğru karşılığı fikriyle tanıtmaktadır.
Mormonluk Nedir?, Mormonluk Dini, Mormon, Mormonluk Dini Müridleri, Kutsal Ruh, Joseph Smith, Mormonların Kitabı, Kitab-ı Mukaddes,
Klise görevini, amaçlarının bozulmuş olan Hristiyanlığı İsa Mesih'in Son Gününün Azizleri Kilisesi altında, yaşayan peygamberler aracılığıyla düzeltmek olarak ifade etmiştir.

Mormonlar kutsal kitap olarak Kitab-ı Mukaddes'e inanırlar.

Ama asıl kutsal kitapları Joseph Smith tarafından yazılan "Mormonların Kitabı" (1830) dır ve Mormon Kitabı'nın Tanrı tarafından yazıldığına inanırlar.

O kitapların dışında da  kutsal saydıkları kitaplar vardır. Bunlar, "Öğreti ve Bağlaşmalar" ve "Kutsal Ödülün İncisi"dir.

İnanç ve ahlak anlayışları Hristiyanlığa benzer özellikler taşımaktadır.

Mormonların sayısı giderek artıyordur. Dünyada 1950'lerden itibaren Amerikadaki merkez (Utah) dışındaki bölgelere de yayılan mormonluk Dünya'nın çoğu yerinde kilise ve tapınağa da sahiptir.

Aralık 2000'de kilisenin 11 milyondan  fazla üyesi olduğu belirlenmiştir.


KAYNAKÇA
https://us1.proxysite.com/process.php?d=x5B99FqKUE9bjMLPUFPaj4pJJXxPnWJ5p4qazziGs%2FyqAm4%3D&b=1&f=norefer
http://www.umutdolu.net/egitim-kultur/din-bilimleri/moormonlar-dini.asp
https://gizliilimler.tr.gg/Mormonlar.htm
http://www.mormonnewsroom.org/ldsnewsroom/eng/style-guide
http://www.religioustolerance.org/ldsterm.htm 

Yorumlar

Sosyal Medyada Takip Et!