Kayıp Şehir Atlantis Neden Battı?

Çoğumuzun kayıp şehir ya da kayıp kıta olarak bildiği Atlantis neden battı? Batmasında etkili olan şey neydi? Bunun açıklaması nedir? İşte merak ettiklerinizin çoğu bu yazıda:

Atlantis, Kayıp Şehir Atlantis, Kayıp Kıta Atlantis, Atlantis Şehri, Atlantis Kıtası, Mu Adası, Mu Kıtası, Atlantis Neden Battı?, Platon ve Atlantis,


Platon'a göre Atlantis, "Herkül Sütunları'nın ötesinde" yer alan, Batı Avrupa ve Afrika'nın bir çok
kısmını fetheden ve Solon'un (Atinalı devlet adamı ve şair) zamanından 9.000 yıl önce (MÖ  9500)  Atina'yı fethetmeye çalışan ancak başarılı olmayıp bir gecede denize batan bir uygarlıktır.

Bu uygarlık en yüksek uygarlık seviyesine ulaşmış olan Mu Uygarlığı'nın çevresindeki yavru uygarlıklardan biriydi.

Solon, Atlantisle ilgili bir kaynak olarak Mısırlı bir keşişi (yaşamını manastırda geçiren hiç evlenmyen papaz) göstermiştir.

Kaynak olarak gösterdiği Mısırlı keşişe göre Atlantis'e ilişkin olaylar MÖ 9000 yılında gerçekleşmiştir.

Platon'a (Eflatun) göre bu kıta çok zengindi ve soylu insanlar tarafından yönetiliyordu. Bir felaket sonucu okyanusun dibine gömülmüştü.

Platon, Platon ve Atlantis, Atlantis Neden Battı?Kutsal Kitaplarda Atlantis

Kur'an'da  Ad kavmi olarak geçen Atlantis, Kur'an'a göre ego yüzünden battı.

Mu Adası (Lemurya Kıtası) denilen yerde yavru bir adaydı. Belli başlı inanışları vardı.

Atlantis, Kayıp Şehir Atlantis, Kayıp Kıta Atlantis, Atlantis Şehri, Atlantis Kıtası, Mu Adası, Mu Kıtası, Atlantis Neden Battı?, Platon ve Atlantis,
İnsanları kibardı ve bilime, sanata düşkünlerdi. Yönetim şekilleri sosyalist eğilimli bir monarşiydi. Yüzölçümü Rusya ile Avrupa'nın birleşimi kadardı.

Zamanla bu uygarlık yolundan saptı ve tüm dünyayı zapt azmine vardılar. Şımardıkları için Tanrı onlara azap yolladı. Diğer kutsal kitaplar da bu görüşü destekler.


Atlantis'in Batışı


Atlantis, Kayıp Şehir Atlantis, Kayıp Kıta Atlantis, Atlantis Şehri, Atlantis Kıtası, Mu Adası, Mu Kıtası, Atlantis Neden Battı?, Platon ve Atlantis,
Platon'un dediklerine göre, Atlas soyundan gelenler Atlantis'e hakim olmayı sürdürdüler. 10 bölge yöneticisi, birbirlerinden sadece askeri işlerlerle ilgili ayrıntılar bakımından ayrılıyorlardı. Ama hepsi Poseidon Mabedi'nde dikili, Orisalk'tan  yapılmış bir sütuna, ilk on kral tarafından kazılmış bir işarete itaat ederlerdi.

Atlant krallarının ilk yasası birbirlerine saldırmamak ve birine hücum edilirse ona yardım etmekti.

Atlantis'in doğal kaynakları sınırsızdı. Her şey vardı. Binalar, boy boy mabetler vardı ve çok zengindiler. Bölge halkının nüfusu o kadar fazlaydı ki her yerden sesleri işitiliyordu.

Bu büyük imparatorluk Helen Devletleri'ne en kudretli ve şanlı oldukları bir devirde saldırdılar. Ve böylece bilgelik, inanç ve uygarlık sona ermiş oldu. Ölçüsüz alanlara sahip olan Atlantis kralları, tüm Dünya'yı zapt etme azmindeydiler.

Zeus, işte o zaman bir vakitler erdemli olan bu soyun bahtsızlığını fark  ederek, onların aklını başına getirmek için cezalandırmaya karar verdi. Bütün tanrıları, evrenin ortasında kurulu  evinde bir araya topladı ve Atlantis uygarlığının sonunu getirdi. Bu da gelecek insalara ibret oldu.

Özetlersek,  Atlantis zamanında çok zengin ve gelişmiş bir uygarlıktı. Rusya ve Avrupa'nın birleşimi kadar bir yüzölçümüne sahipti. Fakat açgözlülük ve ego boy gösterdi. Bu olumsuzluklar da zamanla bu büyük uygarlığın sonunu getirdi.KAYNAKÇA
https://eu3.proxysite.com/process.php?d=x5B99FqKUE9bjMLPUFPaj4pJJXxPnWJ5p4qW1CaKsuavBA%3D%3D&b=1&f=norefer
https://gizliilimler.tr.gg/Kay%26%23305%3Bp-K%26%23305%3Bta-Atlantis.htm
http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/kadim/atlantis.htm    Yorumlar

Sosyal Medyada Takip Et!